Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Ředitelské volno

ŘEDITELSKÉ VOLNO 13. A 14. DUBNA 2023

Ředitel Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, vyhlašuje na čtvrtek 13. dubna 2023 a pátek 14. dubna 2023 ředitelské volno z organizačních důvodů.

 

Odůvodnění:

13. dubna 2023 a 14. dubna 2023 se ve škole uskuteční jednotná přijímací zkouška
(v dopoledních hodinách) a maturitní zkouška (písemná, tj. slohová práce, v odpoledních hodinách). Z prostorových důvodů a z důvodu vysokých nároků na počet zadavatelů vyhlašuje ředitel školy ředitelské volno pro všechny žáky školy (kromě maturujících žáků).

 

Frýdek-Místek 23. února 2023

 

Mgr. Jiří Gajda, ředitel

Alternativní popis - Ředitelské volno

Vlastivědná exkurze do Krakova pro žáky druhých ročníků

Termín: 18. 4. 2023

Začátek akce: 7.00 před KB u vlakového nádraží ve Frýdku

                         7.30 autobusové nádraží Český Těšín

Ukončení akce: po 18.00 tamtéž

Vedoucí akce: E. Fojkesová a M. Gibala

Záloha: 600,- Kč

Program:

8.00 přesun do Krakova, 10.00 – 12.00 prohlídka historického jádra města – Barbakán, Floriánská brána, Sukiennice, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jagellonská univerzita, 12.00 – 14.00 osobní volno, 14.00 - 15.30 prohlídka muzea Czartoriskich, 16.00 odjezd do F–M.

 

Zálohu zaplatit do 31. března 2023, počet účastníků min. 35, max. 40

14.03.2023

Letní sportovní kurz

V termínu 15. až 19. května se uskuteční pro žáky druhých ročníků letní sportovní kurz, jehož obsahem bude cyklistika, horolezecký a vodácký výcvik. Místem konání je stejně jako v předešlých letech Rekreační středisko U Brodu, Zálužné-Mokřinky ( www.ubrodu.cz), kam se žáci dopraví od školy na kole.

Základní informace a přihlášky obdrží žáci u p. učitelky Čablové, podrobnější informace budou sděleny později.

Závaznou přihlášku je nutné odevzdat nejpozději v pátek 24. března. Platba pak proběhne zhruba v půlce dubna na účet školy. 

10.03.2023

Workshop trénování paměti

Pro 4. ročníky jsme koncem měsíce února zajistili přednáškový workshop na téma trénováni paměti. Žáci si měli možnost vyzkoušet jednotlivé techniky a také testovali kterou hemisféru používají více. Dvouhodinový workshop ukázal, kolik a v jaké kvalitě je možné si zapamatovat dáme-li pozornost tomu, co si chceme opravdu zapamatovat! 🧠   Lektorkám paní Monice a Janě z Vědecké knihovny v Ostravě velmi děkujeme a budeme se těšit  na další lekci pro naše žáky.

10.03.2023

Pozdrav z lyžáku

Zdravíme z lyžařského kurzu. I když počasí nám moc nepřeje, stále se ještě dá lyžovat. Všichni jezdíme na vleku a zatím nás netrápí žádné nemoci nebo úrazy.

Lyžníci z Andělské Hory.

22.02.2023

První Canisterapeutický kroužek

V pondělí 13. 2. 2023 se uskutečnil tolik očekávaný canisterapeutický kroužek. S žáky jsme byli navštívit klubovnu organizace Podaných rukou, z.s., kde nás již čekala paní ředitelka Bc. Helena Fejkusová a Lenka Žaarová se psem Harrym.

Setkání to bylo velice příjemné, informací bylo hodně a Harry a Maya (naši terapeutičtí psí parťáci) nám již tak dobrou náladu ještě zlepšovali. Kroužku se účastnilo neuvěřitelných 23 žáků a jedna milá kolegyně, kterou téma zaujalo stejně, jako naše žáky.

Dozvěděli jsme se základy této skvělé zooterapie a už nyní se těšíme na další setkání!

Lenka Wyková a Maya

 

16.02.2023

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce