Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Den otevřených dveří

Dovolujeme si Vás pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se uskuteční v prostorách naší školy v pátek 9. prosince od 9:00 do 17:00.

 

Na co se můžete těšit? 

Podíváte se, jak to u nás vypadá.

Setkáte se s našimi pedagogy.

Odpovíme Vám na vše, co Vás zajímá o studiu na naší škole.

Poskytneme Vám informace o oborech, které lze u nás studovat, seznámíme Vás s nutnými předpoklady pro studium jednotlivých oborů.

Těšit se můžete i na naše žáky, kteří Vás provedou školou a ukáží Vám i praktické ukázky toho, co lze u nás dělat ve vyučování i mimo výuku ve škole.

Více informací ZDE.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!  

Alternativní popis - Den otevřených dveří
Alternativní popis - Spolupráce se Slovenskem pokračuje

Spolupráce se Slovenskem pokračuje

POKRAČUJEME VE SPOLUPRÁCI SE SLOVENSKOU REPUBLIKOU

Ve dnech 21. a 22. listopadu 2022 navštívili zástupci Střední zdravotnické školy, Frýdek-Místek, p. o., naši partnerskou školu Stredná zdravotnícka škola - Egészségügyi Középiskola Dunajská Streda . Byli jsme velmi mile přivítáni vedením školy i jejími ostatními zaměstnanci, prohlédli jsme si školu i pracoviště v Nemocnici v Dunajské Stredě a projednali jsme naši další spolupráci. Žáci ze Slovenska přijedou k nám do Frýdku-Místku již v příštím roce. Jsme rádi, že i našim žákům budeme moci nabídnout přeshraniční výměnu zkušeností.

25.11.2022

Naši žáci a učitelé u deváťáků

S pozvánkou na Den otevřených dveří 9.12. 2022 naši žáci a učitelé realizují návštěvy na základních školách v 9. ročnících. Přijďte se k nám 9.12.2022 podívat. smiley

23.11.2022

Miniexkurze v lékárně

V rámci praktické výuky navštívila třinecká skupina ze 3.B nemocniční lékárnu.

Žáci se mohli podívat, jak to vypadá i z druhé strany pultu. Moc děkujeme vedoucí lékárny, která se nám plně věnovala, připravila si pro nás velmi poučný výklad a vše nám ukázala.

23.11.2022

Filmové představení

Každoročně k Mezinárodnímu dni studenstva naši žáci navštíví filmové představeni. V tomto roce se podívali na film Banger ….šokující, kontroverzní, k zamyšlení.

16.11.2022

Exkurze na Dětskou psychiatrickou ambulanci FN Ostrava

V rámci péče o nemocné s duševním onemocněním navštívili žáci 4. A Fakultní nemocnici v Ostravě, kde měli možnost seznámit se s organizací péče o dětské klienty, seznámit se s činností multidisciplinárního týmu a prohlédnout si nové prostory dětské ambulance a stacionáře. 

Děkujeme

16.11.2022

SetKavárna opět začíná

Projekt Adry SetKavárna má na naší škole dlouholetou tradici. Dnes se uskutečnila schůzka pro zájemce o tuto dobrovolnickou činnost z řad prváků. Paní Irena Blablová z Adry jim vysvětlila o jaký projekt se jedná, žáci se mohli na cokoli zeptat. Věříme, že tato schůzka byla přínosná a někteří z nich se do projektu zapojí.

16.11.2022

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce