Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Žákovský ekotým v akci

Dne  25. 9. 2023 proběhl ekologický praktický workshop před budovou školy. Žákovský ekotým ze 3.C vzorně uklidil příchodovou cestou do školy za asistence p. školníka a koordinátorky EVVO Mgr. Marie Šimečkové. Dva kyblíky nasbíraných žaludů poslouží jako potrava zvěři v nedalekém lese.

Děkujeme za příkladnou prospěšnou aktivitu!

Alternativní popis - Žákovský ekotým v akci

Trh vzdělávání a uplatnění ve Frýdku-Místku

Dnes 21. 9. 2023 se zúčastníme TRHU VZDĚLÁVÁNÍ A UPLATNĚNÍ 2023 v hale Polárka, ve Frýdku Místku, od 10 do 16 hodin.

Srdečně Vás zveme a těšíme se na setkání s Vámi.

21.09.2023

Akce Den čistého ovzduší v Místku

Dne 13.9. se třídy 1.C a 2.C zúčastnily vzdělávací akce Smokeman zasahuje!, která se konala u příležitosti akce Den čistého ovzduší 2023 na náměstí v Místku. Žáci si zábavnou formou pokusů a interaktivní metodou se ''smokemanem'' z Vysoké školy báňské - Technická univerzita Ostrava obnovili či prohloubili učivo přírodních věd. Za své správné odpovědi byli odměněni a motivováni se sami nad pokusy zamyslet PROČ to tak vlastně funguje (např. proč neshoří papírová bankovka omotaná na měděném válečku, jakou barvu má Slunce), mohli si osahat suchý led aj. Palčivý žár sluníčka se pokoušel pro posluchače zmírnit další ''smokeman'' alespoň vodní sprškou.

Ing. Štefek a Mgr. Šimečková

18.09.2023

Adaptační dopoledne 1.B

Ve čtvrtek jsme završili adaptační dopoledne pro tento školní rok. Ve třídách vládla pozitivní atmosféra, žáci se bavili, více se poznali a dopoledne si užili! Všem děkuji za účast, včetně třídních učitelů a Mayi, která zvládla všechna dopoledne s námi.

Všem prvním ročníkům přeji mnoho úspěchů a pohodovou atmosféru při studiu! 

Lenka Wyková 

18.09.2023

Adaptační dopoledne 1.A

Ve středu se uskutečnilo další adaptační dopoledne, tentokrát pro žáky 1.A. Nový prváčci si užili společné dopoledne se svojí třídní učitelkou a naší metodičkou prevence, která pro ně připravila mnoho zajímavých aktivit. Opět nechyběla ani Maya.

 

18.09.2023

Dětský den v třinecké nemocnici

V sobotu 9. 9. se v třinecké nemocnici konal Dětský den, kterého se zúčastnilo téměř 150 dětí se svými rodiči či prarodiči.

Této akce se zúčastnilo také 8 našich žákyněk, které ve svém volném čase pomáhaly s organizací.

Zajišťovaly dozor u skákacího hradu a "mega Člověče, nezlob se", v cíli pomáhali s chystáním dárečků a nafukováním balónků, připravovaly popcorn a pomáhaly u občerstvení.

Nemocnice jim moc děkuje a jejich pomoci si velice cení.

Jmenovitě: Diana Juranková, Sára Juranková, Daniela Beránková, Eliška Hudziecová, Natalia Podolová, Tereza Boučková, Iva Hanzlíková a Adéla Kokotková

13.09.2023

Adaptační dopoledne pro prváky

Opět probíhají u nás ve škole adaptační dopoledne, plné rozmanitých aktivit, vedoucí k seznámení žáků mezi sebou i s jejich učiteli, k navození pozitivních vztahů a tvorbě příjemné a spolupracující atmosféry ve třídě. 

Máme za sebou první den a myslím, že se povedl. K dobré náladě pomohla jistě i Maya, psí terapeutka. Dnes třída 1.C Přeji mnoho štěstí při studiu!

 

12.09.2023

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce