Střední zdravotnická škola Frýdek-Místek

POMÁHAT A CHRÁNIT ZDRAVÍ, TO JE TO, CO NÁS MOC BAVÍ.

aktuality

přijímací řízení

dny otevřených dveří

maturity

Ke stažení

prezentace školy

vzdělávání dospělých

Staré webové stránky stále naleznete na URL adrese https://archiv.zdrskolafm.cz

Aktuální informace

Aktuální dění v naší škole i mimo ni


Německo - Rotenburg

Naši dvou týdenní praxi v  Rotenburgu  jsme završili 7. června odpoledne. 4 žáci ze třídy 3. C vykonávali  praxi jak v domově seniorů tak ve speciální školce pro děti se speciálními potřebami. Celý pobyt  Erasmus +  2024 byl velmi vydařený a užili jsme si každý den jak   pracovně,  tak formou poznávání okolí. Naši žáci pracovali v obou zařízeních většinu času v tandemu s německými žáky ze školy BBS Rotenburg, kteří konali praxi v lednu letošního roku ve Frýdku-Místku v jeslích.

 

Alternativní popis - Německo - Rotenburg

Turistický kurz pro 2. ročníky

Sportovně turistický kurz pro žáky druhých ročníků se letos uskutečnil již v tradičním červnovém termínu – od 3. do 7. června v rekreačním středisku u Brodu v Mokřinkách. Na rozdíl od let minulých jsme se však do místa ubytování přesouvali z větší části vlakem, jen posledních 10 km z vítkovského nádraží jsme dojeli na kole. Počasí po celou dobu kurzu přálo, a tak program byl plný nejrůznějších aktivit. V úterý, jakmile přestalo ráno pršet, jsme vyrazili ke skalám a vodě, odpoledne pak žákyně plnily soutěže podobné těm jako v pevnosti Boyard. Ve středu jsme se vydali na cyklovyjížďku k nedaleké přehradě Kružberk a do Budišova nad Budišovkou, kde jsme si dali zaslouženou odměnu v podobě zmrzliny. Odpoledne byla naplánována prohlídka Raabovy štoly, bývalého břidlicového dolu. Čtvrteční dopoledne zaplnil turnaj v cornholu a odpoledne proběhly vodácké soutěže. Každý večer jsme si užili zpěvem u táboráku, ten poslední navíc zpestřený vyhlášením výsledků soutěží. Páteční cesta na kole na vítkovské nádraží už pak byla pro všechny, z celého týdne zocelené, méně náročná.

11.06.2024

Akce Žít normálně II

Dne 5. 6. 2024 se třída 1.C zúčastnila projektu financovaného Moravskoslezským krajem s názvem „Žít normálně II“. Jednalo se o zážitkový vzdělávací program, který byl zaměřen na tělesná, smyslová, mentální postižení a duševní onemocnění. Žáci měli možnost ve Světě techniky v Dolní oblasti Vítkovic si prohlédnout expozici a vyzkoušet interaktivní exponáty, které byly zaměřeny na život lidí s různými druhy postižení. Dále měli žáci možnost osobně se setkat s člověkem s duševním onemocněním. Zážitkový vzdělávací program byl skvěle zorganizovaný a umožnil žákům lépe porozumět osobám se zdravotním hendikepem.

10.06.2024

Zdravíme z Německa 🇩🇪!

Po našem příjezdu ve večerních hodinách v sobotu jsme se v neděli vydali na poznávací  výlet do severního městečka Brémy. Prohlídku jsme začali s Brémskými muzikanty u místní radnice, poté jsme si prošli náměstí a pokračovali jsme návštěvou vědeckého muzea. Nevšední zážitek nám poskytla simulace zemětřesení, detailní pohled na lidský mozek a měli jsme možnost projít si labyrint v úplné tmě.

V ponděli jsme navštívili partnerskou školu BBS Rotenburg, kde nás provedli školou a seznámili jsme se s našimi zařízeními pro praxi, kde jsme docházeli od úterý do pátku. Čtvrteční odpolední výlet nás zavedl do Haburku, kde jsme navštívili Elbfilharmonii a pokračovali podél nábřeží k centru města.⚓️⛴️🚢

Páteční odpoledne patřilo pravidelnému sdílení -  co se povedlo v našich zařízeních a začali jsme plánovat i víkendový výlet. V sobotu jsme se vydali doba levného městečka Lübeck,  kde jsme navštívili muzeum Holstentor, pokračovali jsme prohlídku města, kterou jsme si zpříjemnění hodinovou plavbou na řece Trave🌊🌊🌊🌊. Celkovou prohlídku města jsme si okořenili návštěvou marcipánu a obchodu v Lübecku s tešíme se na nedělni návštěvu pobřeží v Bremerhavenu.

03.06.2024

Exkurze ZŠ speciální, Praktická škola a Domov pro seniory

V úterý 28. 5. 2024 se třída 1.C zúčastnila dvou exkurzí. První exkurze se uskutečnila na Základní škole speciální, Praktické škole ve Frýdku-Místku. Ve škole nás přivítali vyučující, kteří zde na škole učí. V jedné ze tříd byli žáci z 1.C informováni o tom, jak ve škole výuka probíhá, jakým způsobem se tady děti učí, dále byli seznámeni s alternativními komunikačními pomůckami a měli možnost si školu prohlédnout.  

Další exkurze byla v Domově pro seniory ve Frýdku-Místku. Žáků se ujala sociální pracovnice magistra Veronika Kuchtová, která jim sdělila základní informace o domově a seznámila je se všemi službami, které toto zařízení poskytuje. Poté už následovala prohlídka domova.

Obě exkurze byly velmi zajímavé a přínosné. Ukázaly žákům možnosti uplatnění se na trhu práce v rámci jejich oboru.

03.06.2024

2. kolo přijímacího řízení do oboru Sociální činnost

Vyhlašujeme druhé kolo přijímacího řízení do oboru Sociální činnost.

Pro více informací rozklikněte tento příspěvek.

15.05.2024

Naše nabídka oborů

Našim uchazečům nabízíme

PRAKTICKÁ SESTRA

Absolvent se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru a při poskytování komunitní nebo domácí péče. Uplatní se i jako zdravotnický pracovník v zařízeních sociálních služeb, zejména v léčebnách dlouhodobě nemocných, v zařízeních geriatrické péče a v zařízeních hospicové a respitní péče.

ZOBRAZIT VÍCE

SOCIÁLNÍ ČINNOST

Absolvent se uplatní jako pracovník sociálních služeb v různých ambulantních nebo pobytových a v terénních sociálních službách, při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Má vědomosti a dovednosti potřebné pro zajišťování přímé péče a osobní asistence klientům, pro podporu jejich soběstačnosti a sociální aktivizaci. Má také vědomosti a dovednosti uplatnitelné v managementu sociálních služeb. Absolvent získá odbornou způsobilost pro vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku v denním režimu.

ZOBRAZIT VÍCE
Doučování žáků škol
Digitalizace školy
Moravskoslezký kraj
Příspěvková organizace MSK

Střední zdravotnická škola je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským krajem.

Nemocnice ve Frýdku-Místku
Nemocnice Třinec
Centrum Pečovatelské služby Frýdek Místek
Hospic Frýdek-Místek
Charita Česká republika
Domov pro seniory Frýdek-Místek
Jesle Frýdek-Místek
RůžovkaFM
Dětské centrum domeček
Centrum sociální pomoci Třinec
Asociace Trigon - Ostrava
Organizace Adra - Frýdek-Místek
Organizace Podané ruce